Over

ontwaakt_logo

Ontwaakt is een blog die commentaar geeft op de actualiteiten vanuit het communautair socialisme. Strikt genomen is socialisme een politiek en economisch stelsel dat de maatschappij wil organiseren op de dubbele grondslag van de gemeenschap van de arbeid en van de evenredige verdeling van de opbrengst daarvan, en dat ook de productiemiddelen onder de macht van de gemeenschap wil brengen. Ontwaakt is daar absoluut voorstander van. Wij pleiten voor meer democratie. Niet enkel de beperkte democratie zoals we die nu in Nederland hebben, waarbij we eens in de zoveel tijd naar de stembus mogen gaan om volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad of het parlement te kiezen. Nee, vergaande democratie waarbij de werknemer meer zeggenschap heeft over het beleid van het bedrijf waarin hij werkt. Een democratie waarbij de bevolking bepaalt hoe de opbrengsten van onze productie wordt verdeeld.
Maar het socialisme omvat niet enkel een economische aspect. Het tegenwoordige socialisme is overgenomen door kosmopolieten en cultuurrelativisten die tolerant staan tegenover intolerante ideologieën die haaks staan op onze waarden. Ontwaakt propageert een traditioneel socialisme staand voor vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij vinden dat ‘westerse’ normen en waarden te allen tijde beschermt dienen te worden. Geen discriminatie op basis van ras/etniciteit, seksuele geaardheid of geslacht. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, ook om niet te geloven. Ontwaakt is voorstander van natiestaten. Alleen waar een gemeenschap of gemeenschappen bestaan, kunnen zich voorstellingen van gedeelde waarden en normen ontwikkelen. Eerder nationaal dan continentaal of globaal.

Advertisements